Forsiden
 Forsiden Vindmølle andele Boligsiden               Sommerhuse Grøn anlæg Kontakt

 

HANDELSBETINGELSER:

Handelsdatoen er datoen for købers underskrift. Datoen har betydning for i hvilket år, handlen skal medtages på selvangivelsen. Dansk Investerings Compagny (DIC) kan ikke holdes til ansvar overfor, at det handlede selskabs regnskaber indeholder urigtige eller misvisende oplysninger, at der efter udarbejdelsen af regnskabet er indtrådt ændringer i selskabets økonomiske forhold, samt at køber ikke opnår det skattemæssige afskrivningsgrundlag, der kunne forventes på baggrund af selskabets oplysninger.

DIC påtager sig i samarbejde med vores bankforbindelse at afnotere sælger og notere køber i vindmøllelauget. Handlen er betinget af vindmøllelauget godkendelse. DIC eller modpart i denne handel kan ikke gøre ansvar eller erstatning overfor hinanden i tilfælde af manglende godkendelse fra vindmøllelauget.

Handlen sker gennem vort pengeinstitut der er tilsluttet Garantifonden.

Der udarbejdes en skattemæssig overdragelsessum når handlen er noteret hos vindmøllelauget. Øvrige aktiver og gæld er iflg. Selskabets seneste årsregnskab (se handelsaftalen). Andel af resultatet for indeværende kalenderår er budgetteret fra seneste regnskab og frem til handelsdatoen, og skal beskattes hos sælger. Køber beskattes af det faktiske resultat minus sælgers andel af resultatet. Skattemyndighederne kan foretage korrektion såfremt det budgetterede har større afvigelser (kr. 2000) i forhold til det realiserede. Korrektionen skal dog samtidig ændre afståelses og anskaffelsessummen med samme beløb, således at de samlede indkomster/fradrag bevares. En evt. tilgang eller afgang på det afskrivningsberettigede aktiv eller ændring i øvrige aktiver eller gæld efter seneste regnskab er sælger uvedkommende.

Indbetalinger til vindmøllelauget, foretaget efter seneste regnskab refunderes kun af køber til sælger, såfremt indbetalingerne er forfaldne efter seneste regnskab og indbetalingerne ikke er medtaget i laugets egenkapital pr. seneste regnskab. Sælger accepterer at resterende indbetalinger (restancer)  eller krav fra evt. håndpantsætter kan modregnes i handelsbeløbet medmindre anden aftale er indgået herom. Køber er bekendt med selskabets selskabsform og er bekendt med at selskabet kan opkræve yderligere indskud fra den nye køber efter påkrav herom.

Udlodninger, der er modtaget efter seneste regnskab tilhører sælger, såfremt udlodningerne er fratrukket i egenkapitalen pr. seneste regnskab. Såfremt udlodningerne ikke er fratrukket i seneste regnskab, men vedrører der efterfølgende regnskabsår (aconto udlodninger), tilhører udlodningerne køber.

Nye vindmøllelaug
Alle interesserede møllelaug kan gratis blive optaget på vores prisliste uden omkostninger. Læs mere om et møllelaugs fordele.
 

FÅ ET LÅNETILBUD
FÅ ET LÅNETILBUD PÅ DERES NUVÆRENDE VINDMØLLEANDELE PÅ FAVORABLE VILKÅR. RING TIL OS, TIRSDAGE MELLEM 19-22, PÅ 25 36 52 21 ELLER SEND OS EN E-MAIL. Klik for at læse mere..

 

 
 
       
  
Dansk Investerings Compagny af 1998 ApS (DIC) er et investeringsselskab
indenfor ejendomme og vindmøller, og vi kan tilbyde administration af mindre virksomheder. 
Vi besidder udlejningsboliger rundt omkring i Århus, og er medejer af Skejbycentret i Århus.
 

22/12/2001
Design by Henrik jensen

   

MEMBER OF: